Céard is Inniúlacht sa téacsáil ann?

Is réim nua teanga í an idirlíonais atá ina meascán idir labhairt agus scríbhneoireacht (Baron, 2008; Crystal, 2011). Is iomaí tuairim dhifriúil atá ann maidir leis an idirlíonais. Fiú sa seomra ranga, ní féidir linn í a sheachaint agus téann sí i bhfeidhm orainn. Luann Kemp (2011) sa tuairisc a rinne sí ar staidéir turgnamhacha ar an téacsáil go bhfuil comhghaol deimhneach idir an úsáid a bhaineann mic léinn as an téacsais agus a gcuid scileanna sa litearthacht chaighdeánach: ní mór tuiscint a bheith agat ar na rialacha gramadaí sular féidir leat cruth eile a chur orthu (Crystal, 2008; Lenhart et al., 2008). Is féidir linn buntáiste a bhaint as seo mar theagascóirí teanga agus gníomhaíochtaí códmhalartaithe a úsáid. Chuirfeadh a leithéid de ghníomhaíochtaí oiliúint ar mhic léinn maidir leis an uair, an áit agus an chaoi ar chóir agus nár chóir an téacsais a úsáid. Mar sin féin, tá an baol ann go gceapfaí go bhfuil mic léinn ag tógáil seasamh, go bhfuil siad míchruinn agus go bhfuil easpa oideachais orthu má úsáideann siad an téacsais sa chomhthéacs mícheart (Baym, 2010) agus mar sin, tá sé tábhachtach go gcabhraímid leo inniúlacht sa téacsais a fhorbairt.

 

Aidhmeanna

Ar chríochnú an aonaid seo, beidh tú in ann:

  • na heochairchoincheapa a bhaineann le hinniúlacht sa téacsáil a shainmhíniú
  • an luach a bhaineann leis an idirlíonais d’fhoghlaimeoirí teanga a thuiscint agus a mhíniú
  • acmhainní don seomra ranga a roghnú agus tascanna don inniúlacht sa téacsáil a dhearadh do do chuid mac léinn

 

Céard is inniúlacht sa téacsáil ann?

Sainmhíniú

Sainmhíníonn Dudeney, Hockly agus Pegrum (2014: 9) inniúlacht sa téacsáil mar

“the ability to communicate effectively in netspeak or textspeak (also known as txtspk)”.
My summr hols wr CWOT, Times Higher Education
Naisc úsáideacha

 

Eolas faoin inniúlacht sa téacsáil

Idirlíonais

Bheith ag labhairt ar bhealach a úsáidtear nuair a bhítear ag téacsáil ar an idirlíon. Ar na gnéithe a áirítear leis an idirlíonais tá ; giorrúcháin ar fhocail (go minic, nuair nach mbíonn gá leis), acrainmneacha, carachtair speisialta (@,~), uimhreacha (l33tsp34k), *gníomhaíochtaí*, /mecommand, “ooc” agus tagairtí RP, straoiseoga, ASCII, fíorchódú cláir nó bréagchódú cláir, agus clibeanna HTML.

Téacsais (txtspk) nó teanga SMS

Mar aon dul le hidirlíonais, is éard atá i gceist le téacsais (ar a dtugtar txtspk, txto, txt lingo, SMSish, txtslang, txt talk chomh maith) na giorrúcháin agus béarlagair a úsáidtear nuair a bhítear ag téacsáil. Tosaíodh ag baint úsáide as giorrúcháin sa téacsáil mar gheall ar thrí thréith a bhí ag na chéad ghutháin phóca.

  • Bhí sé deacair téacs a scríobh, níor mhór cnaipe a bhrú cúpla uair ar mhéarchlár beag chun na litreacha a clóscríobh;
  • Níorbh fhéidir ach 160 carachtar a úsáid i dteachtaireachtaí agus
  • Bhí sé ní ba thapa téacs a scríobh sa téacsais.

Rinneadh focail a ghiorrú go minic mar gheall ar thionchar na téacsála go dtí le déanaí. Ach anois, tá an tá an próiseas téacsála níos éasca a bhuí le huirlisí tuarthacha téacsála atá ar ghutháin anois: ní gá d’úsáideoirí ach tús an fhocail a clóscríobh agus preabann an téacs aníos.

 

 

Foinse: Digilanguages            Údar: Alexandre Jacquot

Auf Schulgeschichte(n) findet ihr einen interessanten Blogpost.

Auf GermanBlogs gibt es ein Wörterbuch zum Thema.

Ecco materiali aggiuntivi sull’uso degli SMS in italiano

Da vedere:

Da leggere:
Da provare: