Writing
Féinmheasúnú a dhéanamh ar d’inniúlacht teanga leis an gcreat CEFR (DIALANG, ONDAF, srl.)

Córas diagnóisice ar líne is ea DIALANG a cruthaíodh chun inniúlacht teanga i 14 teanga Eorpach a mheas. Déantar léitheoireacht, scríbhneoireacht, éisteacht, gramadach agus foclóir a thástáil, ní dhéantar tástáil ar labhairt mar gheall ar shrianta teicniúla.

Cruthaíodh DIALANG le go mbeadh saoránaigh na hEorpa in ann a scileanna teanga a mheas de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha – CEFR – mar bhunús d’inniúlacht teanga a mheas. Aithnítear an creat CEFR go forleathan chun cur síos a dhéanamh ar inniúlacht foghlaimeora  i dteanga ar leith agus inniúlacht a thomhas. Ní scrúdú é DIALANG agus ní bhronntar teastas as tástáil a dhéanamh ach is féidir le foghlaimeoirí an córas a úsaid chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a scileanna teanga, chun laigí a aithint le gur féidir le foghlaimeoirí díriú orthu. Is féidir le teagascóirí agus foghlaimeoirí DIALANG a úsáid chun eolas a chur ar an CEFR.

Is uirlis an-úsáideach é DIALANG d’fhoghlaimeoirí teanga chun féinmheasúnú a dhéanamh ar scileanna teanga. Is féidir le teagascóirí tacaíocht a thabhairt don mheasúnú seo trína chuimsiú leis an obair chúrsa. Chomh maith leis sin, faigheann foghlaimeoirí taithí ar mheasúnú ar líne ar scileanna teanga, uirlis a úsáidtear go mion minic anois d’iarratais ar scoláireachtaí idirnáisiúnta agus ar chláir mhalartaithe.

An Teicneolaíocht a bheas de dhíth

 • Ríomhaire/ríomhaire glúine le ceangal idirlín
 • teilgeoir sonraí don mhúinteoir
 • gléas ar bith a bhfuil ceangal idirlín aige do mhic léinn (ceann in aghaidh an mhic léinn/gach grúpa)
 • Chun DIALANG a úsáid, ní mór duit JavaScript, fianáin agus míreanna aníos a chumasú sa bhrabhsálaí. Is féidir leat iad a chumasú do dialangweb.lancs.ac.uk amháin más mian leat. Molann Lancaster University go mba chóir an brabhsálaí gréasáinChrome a úsáid.

Ábhar agus naisc

 

Torthaí Foghlama

Ar chríochnú na gníomhaíochta seo, beidh tú in ann:

 • leibhéil teanga den CEFR a aithint
 • measúnú a dhéanamh ar do scileanna teanga féin de réir an CEFR
 • gnéithe den teanga ar chóir duit díriú orthu a aithint

Modh oibre

 1. Cliceáil ar an lógó DIALANG, nó ar an gcnaipe seinnte, chun scrúdú a sheasamh.
 2. Roghnaigh treoracha i do theanga dhúchais ar an gcéad roghchlár.
 3. Cliceáil ar na saigheada beaga bána sa chúinne ag taobh na láimhe clé den fráma ar an scáileán chun dul ar aghaidh nó chun dul siar.
 4. Roghnaigh tástáil a dhíríonn ar cheann de na scileanna seo a leanas: éisteacht, scríbhneoireacht, léitheoireacht, struchtúir nó foclóir ón tábla.

dialang-test-grid

5. Lean na treoracha ar an scáileán agus freagair na ceisteanna.

 • Maireann seisiún tástála DIALANG 30-45 nóiméad de ghnáth, ach ní gá an triail socrúcháin ná na tascanna féinmheasúnaithe a dhéanamh (ní mhaireann na trialacha teanga ach 20-30 nóiméad).
 • Nóta: níl aon srian ama leis na tascanna, is féidir leat dá mhéad ama is mian leat a chaitheamh orthu.

6. Tar éis an scrúdú a dhéanamh, beidh deis agat cineálacha éagsúla aiseolais a fháil.

Moltaí don mheasúnú     

Siocair gurb é an aidhm atá ag DIALANG go ndéanfadh foghlaimeoirí féinmheasúnú ar a gcuid scileanna, níor chóir go n-úsáidfeadh an teagascóir na torthaí mar mheasúnú. D’fhéadfadh na foghlaimeoirí DIALANG a úsaid chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinne siad maidir le scil ar leith ar a ndírítear mar chuid den chúrsa, d’fhéadfaí an measúnú a úsáid mar chuid den mheasúnú leanúnach.

D’fhéadfadh mic léinn machnamh a dhéanamh ar an úsáid a bhain siad as DIALANG mar chuid dá bhfillteán foghlama (nó in aiste nó i scrúdú). Is féidir creat measúnaithe den chineál céanna a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar scileanna teanga an fhoghlaimeora roimh an gcúrsa, i rith an chúrsa agus ina dhiaidh.


Show Additional Content

Additional Content

Córas diagnóisice ar líne is ea DIALANG a cruthaíodh chun inniúlacht teanga i 14 teanga Eorpach a mheas. Déantar léitheoireacht, scríbhneoireacht, éisteacht, gramadach agus foclóir a thástáil, ní dhéantar tástáil ar labhairt mar gheall ar shrianta teicniúla.Cruthaíodh DIALANG le go mbeadh saoránaigh na hEorpa in ann a scileanna teanga a mheas de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha – <a href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf” data-mce-href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf”>CEFR</a> – mar bhunús d’inniúlacht teanga a mheas. Aithnítear an creat CEFR go forleathan chun cur síos a dhéanamh ar inniúlacht foghlaimeora  i dteanga ar leith agus inniúlacht a thomhas. Ní scrúdú é DIALANG agus ní bhronntar teastas as tástáil a dhéanamh ach is féidir le foghlaimeoirí an córas a úsaid chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a scileanna teanga, chun laigí a aithint le gur féidir le foghlaimeoirí díriú orthu. Is féidir le teagascóirí agus foghlaimeoirí DIALANG a úsáid chun eolas a chur ar an CEFR.Is uirlis an-úsáideach é DIALANG d’fhoghlaimeoirí teanga chun féinmheasúnú a dhéanamh ar scileanna teanga. Is féidir le teagascóirí tacaíocht a thabhairt don mheasúnú seo trína chuimsiú leis an obair chúrsa. Chomh maith leis sin, faigheann foghlaimeoirí taithí ar mheasúnú ar líne ar scileanna teanga, uirlis a úsáidtear go mion minic anois d’iarratais ar scoláireachtaí idirnáisiúnta agus ar chláir mhalartaithe.<strong>An Teicneolaíocht a bheas de dhíth</strong><li>Ríomhaire/ríomhaire glúine le ceangal idirlín</li><li>teilgeoir sonraí don mhúinteoir</li><li>gléas ar bith a bhfuil ceangal idirlín aige do mhic léinn (ceann in aghaidh an mhic léinn/gach grúpa)</li><li>Chun DIALANG a úsáid, ní mór duit JavaScript, fianáin agus míreanna aníos a chumasú sa bhrabhsálaí. Is féidir leat iad a chumasú do dialangweb.lancs.ac.uk amháin más mian leat. Molann Lancaster University go mba chóir an brabhsálaí gréasáin<a href=”http://www.google.com/chrome” data-mce-href=”http://www.google.com/chrome”>Chrome</a> a úsáid.</li>
<strong>Ábhar agus naisc</strong><li><a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>DiaLangWeb</a></li>
<strong> </strong><strong>Torthaí Foghlama</strong>Ar chríochnú na gníomhaíochta seo, beidh tú in ann:<li>leibhéil teanga den CEFR a aithint</li><li>measúnú a dhéanamh ar do scileanna teanga féin de réir an CEFR</li><li>gnéithe den teanga ar chóir duit díriú orthu a aithint</li>
<strong>Modh oibre</strong><li>Cliceáil ar an <a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>lógó DIALANG</a>, nó ar an gcnaipe seinnte, chun scrúdú a sheasamh.</li><li>Roghnaigh treoracha i do theanga dhúchais ar an gcéad roghchlár.</li><li>Cliceáil ar na saigheada beaga bána sa chúinne ag taobh na láimhe clé den fráma ar an scáileán chun dul ar aghaidh nó chun dul siar.</li><li>Roghnaigh tástáil a dhíríonn ar cheann de na scileanna seo a leanas: <em>éisteacht, scríbhneoireacht, léitheoireacht, struchtúir nó foclóir</em> ón tábla.</li>
<img class=”wp-image-3350 alignnone” src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” alt=”dialang-test-grid” width=”430″ height=”270″ data-mce-src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” />5. Lean na treoracha ar an scáileán agus freagair na ceisteanna.<li>Maireann seisiún tástála DIALANG 30-45 nóiméad de ghnáth, ach ní gá an triail socrúcháin ná na tascanna féinmheasúnaithe a dhéanamh (ní mhaireann na trialacha teanga ach 20-30 nóiméad).</li><li><strong>Nóta:</strong> níl aon srian ama leis na tascanna, is féidir leat dá mhéad ama is mian leat a chaitheamh orthu.</li>
6. Tar éis an scrúdú a dhéanamh, beidh deis agat cineálacha éagsúla aiseolais a fháil.<strong>Moltaí don mheasúnú     </strong>Siocair gurb é an aidhm atá ag DIALANG go ndéanfadh foghlaimeoirí féinmheasúnú ar a gcuid scileanna, níor chóir go n-úsáidfeadh an teagascóir na torthaí mar mheasúnú. D’fhéadfadh na foghlaimeoirí DIALANG a úsaid chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinne siad maidir le scil ar leith ar a ndírítear mar chuid den chúrsa, d’fhéadfaí an measúnú a úsáid mar chuid den mheasúnú leanúnach.D’fhéadfadh mic léinn machnamh a dhéanamh ar an úsáid a bhain siad as DIALANG mar chuid dá bhfillteán foghlama (nó in aiste nó i scrúdú). Is féidir creat measúnaithe den chineál céanna a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar scileanna teanga an fhoghlaimeora roimh an gcúrsa, i rith an chúrsa agus ina dhiaidh.

Córas diagnóisice ar líne is ea DIALANG a cruthaíodh chun inniúlacht teanga i 14 teanga Eorpach a mheas. Déantar léitheoireacht, scríbhneoireacht, éisteacht, gramadach agus foclóir a thástáil, ní dhéantar tástáil ar labhairt mar gheall ar shrianta teicniúla.Cruthaíodh DIALANG le go mbeadh saoránaigh na hEorpa in ann a scileanna teanga a mheas de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha – <a href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf” data-mce-href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf”>CEFR</a> – mar bhunús d’inniúlacht teanga a mheas. Aithnítear an creat CEFR go forleathan chun cur síos a dhéanamh ar inniúlacht foghlaimeora  i dteanga ar leith agus inniúlacht a thomhas. Ní scrúdú é DIALANG agus ní bhronntar teastas as tástáil a dhéanamh ach is féidir le foghlaimeoirí an córas a úsaid chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a scileanna teanga, chun laigí a aithint le gur féidir le foghlaimeoirí díriú orthu. Is féidir le teagascóirí agus foghlaimeoirí DIALANG a úsáid chun eolas a chur ar an CEFR.Is uirlis an-úsáideach é DIALANG d’fhoghlaimeoirí teanga chun féinmheasúnú a dhéanamh ar scileanna teanga. Is féidir le teagascóirí tacaíocht a thabhairt don mheasúnú seo trína chuimsiú leis an obair chúrsa. Chomh maith leis sin, faigheann foghlaimeoirí taithí ar mheasúnú ar líne ar scileanna teanga, uirlis a úsáidtear go mion minic anois d’iarratais ar scoláireachtaí idirnáisiúnta agus ar chláir mhalartaithe.<strong>An Teicneolaíocht a bheas de dhíth</strong><li>Ríomhaire/ríomhaire glúine le ceangal idirlín</li><li>teilgeoir sonraí don mhúinteoir</li><li>gléas ar bith a bhfuil ceangal idirlín aige do mhic léinn (ceann in aghaidh an mhic léinn/gach grúpa)</li><li>Chun DIALANG a úsáid, ní mór duit JavaScript, fianáin agus míreanna aníos a chumasú sa bhrabhsálaí. Is féidir leat iad a chumasú do dialangweb.lancs.ac.uk amháin más mian leat. Molann Lancaster University go mba chóir an brabhsálaí gréasáin<a href=”http://www.google.com/chrome” data-mce-href=”http://www.google.com/chrome”>Chrome</a> a úsáid.</li>
<strong>Ábhar agus naisc</strong><li><a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>DiaLangWeb</a></li>
<strong> </strong><strong>Torthaí Foghlama</strong>Ar chríochnú na gníomhaíochta seo, beidh tú in ann:<li>leibhéil teanga den CEFR a aithint</li><li>measúnú a dhéanamh ar do scileanna teanga féin de réir an CEFR</li><li>gnéithe den teanga ar chóir duit díriú orthu a aithint</li>
<strong>Modh oibre</strong><li>Cliceáil ar an <a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>lógó DIALANG</a>, nó ar an gcnaipe seinnte, chun scrúdú a sheasamh.</li><li>Roghnaigh treoracha i do theanga dhúchais ar an gcéad roghchlár.</li><li>Cliceáil ar na saigheada beaga bána sa chúinne ag taobh na láimhe clé den fráma ar an scáileán chun dul ar aghaidh nó chun dul siar.</li><li>Roghnaigh tástáil a dhíríonn ar cheann de na scileanna seo a leanas: <em>éisteacht, scríbhneoireacht, léitheoireacht, struchtúir nó foclóir</em> ón tábla.</li>
<img class=”wp-image-3350 alignnone” src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” alt=”dialang-test-grid” width=”430″ height=”270″ data-mce-src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” />5. Lean na treoracha ar an scáileán agus freagair na ceisteanna.<li>Maireann seisiún tástála DIALANG 30-45 nóiméad de ghnáth, ach ní gá an triail socrúcháin ná na tascanna féinmheasúnaithe a dhéanamh (ní mhaireann na trialacha teanga ach 20-30 nóiméad).</li><li><strong>Nóta:</strong> níl aon srian ama leis na tascanna, is féidir leat dá mhéad ama is mian leat a chaitheamh orthu.</li>
6. Tar éis an scrúdú a dhéanamh, beidh deis agat cineálacha éagsúla aiseolais a fháil.<strong>Moltaí don mheasúnú     </strong>Siocair gurb é an aidhm atá ag DIALANG go ndéanfadh foghlaimeoirí féinmheasúnú ar a gcuid scileanna, níor chóir go n-úsáidfeadh an teagascóir na torthaí mar mheasúnú. D’fhéadfadh na foghlaimeoirí DIALANG a úsaid chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinne siad maidir le scil ar leith ar a ndírítear mar chuid den chúrsa, d’fhéadfaí an measúnú a úsáid mar chuid den mheasúnú leanúnach.D’fhéadfadh mic léinn machnamh a dhéanamh ar an úsáid a bhain siad as DIALANG mar chuid dá bhfillteán foghlama (nó in aiste nó i scrúdú). Is féidir creat measúnaithe den chineál céanna a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar scileanna teanga an fhoghlaimeora roimh an gcúrsa, i rith an chúrsa agus ina dhiaidh.

Córas diagnóisice ar líne is ea DIALANG a cruthaíodh chun inniúlacht teanga i 14 teanga Eorpach a mheas. Déantar léitheoireacht, scríbhneoireacht, éisteacht, gramadach agus foclóir a thástáil, ní dhéantar tástáil ar labhairt mar gheall ar shrianta teicniúla.Cruthaíodh DIALANG le go mbeadh saoránaigh na hEorpa in ann a scileanna teanga a mheas de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha – <a href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf” data-mce-href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf”>CEFR</a> – mar bhunús d’inniúlacht teanga a mheas. Aithnítear an creat CEFR go forleathan chun cur síos a dhéanamh ar inniúlacht foghlaimeora  i dteanga ar leith agus inniúlacht a thomhas. Ní scrúdú é DIALANG agus ní bhronntar teastas as tástáil a dhéanamh ach is féidir le foghlaimeoirí an córas a úsaid chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a scileanna teanga, chun laigí a aithint le gur féidir le foghlaimeoirí díriú orthu. Is féidir le teagascóirí agus foghlaimeoirí DIALANG a úsáid chun eolas a chur ar an CEFR.Is uirlis an-úsáideach é DIALANG d’fhoghlaimeoirí teanga chun féinmheasúnú a dhéanamh ar scileanna teanga. Is féidir le teagascóirí tacaíocht a thabhairt don mheasúnú seo trína chuimsiú leis an obair chúrsa. Chomh maith leis sin, faigheann foghlaimeoirí taithí ar mheasúnú ar líne ar scileanna teanga, uirlis a úsáidtear go mion minic anois d’iarratais ar scoláireachtaí idirnáisiúnta agus ar chláir mhalartaithe.<strong>An Teicneolaíocht a bheas de dhíth</strong><li>Ríomhaire/ríomhaire glúine le ceangal idirlín</li><li>teilgeoir sonraí don mhúinteoir</li><li>gléas ar bith a bhfuil ceangal idirlín aige do mhic léinn (ceann in aghaidh an mhic léinn/gach grúpa)</li><li>Chun DIALANG a úsáid, ní mór duit JavaScript, fianáin agus míreanna aníos a chumasú sa bhrabhsálaí. Is féidir leat iad a chumasú do dialangweb.lancs.ac.uk amháin más mian leat. Molann Lancaster University go mba chóir an brabhsálaí gréasáin<a href=”http://www.google.com/chrome” data-mce-href=”http://www.google.com/chrome”>Chrome</a> a úsáid.</li>
<strong>Ábhar agus naisc</strong><li><a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>DiaLangWeb</a></li>
<strong> </strong><strong>Torthaí Foghlama</strong>Ar chríochnú na gníomhaíochta seo, beidh tú in ann:<li>leibhéil teanga den CEFR a aithint</li><li>measúnú a dhéanamh ar do scileanna teanga féin de réir an CEFR</li><li>gnéithe den teanga ar chóir duit díriú orthu a aithint</li>
<strong>Modh oibre</strong><li>Cliceáil ar an <a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>lógó DIALANG</a>, nó ar an gcnaipe seinnte, chun scrúdú a sheasamh.</li><li>Roghnaigh treoracha i do theanga dhúchais ar an gcéad roghchlár.</li><li>Cliceáil ar na saigheada beaga bána sa chúinne ag taobh na láimhe clé den fráma ar an scáileán chun dul ar aghaidh nó chun dul siar.</li><li>Roghnaigh tástáil a dhíríonn ar cheann de na scileanna seo a leanas: <em>éisteacht, scríbhneoireacht, léitheoireacht, struchtúir nó foclóir</em> ón tábla.</li>
<img class=”wp-image-3350 alignnone” src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” alt=”dialang-test-grid” width=”430″ height=”270″ data-mce-src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” />5. Lean na treoracha ar an scáileán agus freagair na ceisteanna.<li>Maireann seisiún tástála DIALANG 30-45 nóiméad de ghnáth, ach ní gá an triail socrúcháin ná na tascanna féinmheasúnaithe a dhéanamh (ní mhaireann na trialacha teanga ach 20-30 nóiméad).</li><li><strong>Nóta:</strong> níl aon srian ama leis na tascanna, is féidir leat dá mhéad ama is mian leat a chaitheamh orthu.</li>
6. Tar éis an scrúdú a dhéanamh, beidh deis agat cineálacha éagsúla aiseolais a fháil.<strong>Moltaí don mheasúnú     </strong>Siocair gurb é an aidhm atá ag DIALANG go ndéanfadh foghlaimeoirí féinmheasúnú ar a gcuid scileanna, níor chóir go n-úsáidfeadh an teagascóir na torthaí mar mheasúnú. D’fhéadfadh na foghlaimeoirí DIALANG a úsaid chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinne siad maidir le scil ar leith ar a ndírítear mar chuid den chúrsa, d’fhéadfaí an measúnú a úsáid mar chuid den mheasúnú leanúnach.D’fhéadfadh mic léinn machnamh a dhéanamh ar an úsáid a bhain siad as DIALANG mar chuid dá bhfillteán foghlama (nó in aiste nó i scrúdú). Is féidir creat measúnaithe den chineál céanna a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar scileanna teanga an fhoghlaimeora roimh an gcúrsa, i rith an chúrsa agus ina dhiaidh.

Córas diagnóisice ar líne is ea DIALANG a cruthaíodh chun inniúlacht teanga i 14 teanga Eorpach a mheas. Déantar léitheoireacht, scríbhneoireacht, éisteacht, gramadach agus foclóir a thástáil, ní dhéantar tástáil ar labhairt mar gheall ar shrianta teicniúla.Cruthaíodh DIALANG le go mbeadh saoránaigh na hEorpa in ann a scileanna teanga a mheas de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha – <a href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf” data-mce-href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf”>CEFR</a> – mar bhunús d’inniúlacht teanga a mheas. Aithnítear an creat CEFR go forleathan chun cur síos a dhéanamh ar inniúlacht foghlaimeora  i dteanga ar leith agus inniúlacht a thomhas. Ní scrúdú é DIALANG agus ní bhronntar teastas as tástáil a dhéanamh ach is féidir le foghlaimeoirí an córas a úsaid chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a scileanna teanga, chun laigí a aithint le gur féidir le foghlaimeoirí díriú orthu. Is féidir le teagascóirí agus foghlaimeoirí DIALANG a úsáid chun eolas a chur ar an CEFR.Is uirlis an-úsáideach é DIALANG d’fhoghlaimeoirí teanga chun féinmheasúnú a dhéanamh ar scileanna teanga. Is féidir le teagascóirí tacaíocht a thabhairt don mheasúnú seo trína chuimsiú leis an obair chúrsa. Chomh maith leis sin, faigheann foghlaimeoirí taithí ar mheasúnú ar líne ar scileanna teanga, uirlis a úsáidtear go mion minic anois d’iarratais ar scoláireachtaí idirnáisiúnta agus ar chláir mhalartaithe.<strong>An Teicneolaíocht a bheas de dhíth</strong><li>Ríomhaire/ríomhaire glúine le ceangal idirlín</li><li>teilgeoir sonraí don mhúinteoir</li><li>gléas ar bith a bhfuil ceangal idirlín aige do mhic léinn (ceann in aghaidh an mhic léinn/gach grúpa)</li><li>Chun DIALANG a úsáid, ní mór duit JavaScript, fianáin agus míreanna aníos a chumasú sa bhrabhsálaí. Is féidir leat iad a chumasú do dialangweb.lancs.ac.uk amháin más mian leat. Molann Lancaster University go mba chóir an brabhsálaí gréasáin<a href=”http://www.google.com/chrome” data-mce-href=”http://www.google.com/chrome”>Chrome</a> a úsáid.</li>
<strong>Ábhar agus naisc</strong><li><a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>DiaLangWeb</a></li>
<strong> </strong><strong>Torthaí Foghlama</strong>Ar chríochnú na gníomhaíochta seo, beidh tú in ann:<li>leibhéil teanga den CEFR a aithint</li><li>measúnú a dhéanamh ar do scileanna teanga féin de réir an CEFR</li><li>gnéithe den teanga ar chóir duit díriú orthu a aithint</li>
<strong>Modh oibre</strong><li>Cliceáil ar an <a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>lógó DIALANG</a>, nó ar an gcnaipe seinnte, chun scrúdú a sheasamh.</li><li>Roghnaigh treoracha i do theanga dhúchais ar an gcéad roghchlár.</li><li>Cliceáil ar na saigheada beaga bána sa chúinne ag taobh na láimhe clé den fráma ar an scáileán chun dul ar aghaidh nó chun dul siar.</li><li>Roghnaigh tástáil a dhíríonn ar cheann de na scileanna seo a leanas: <em>éisteacht, scríbhneoireacht, léitheoireacht, struchtúir nó foclóir</em> ón tábla.</li>
<img class=”wp-image-3350 alignnone” src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” alt=”dialang-test-grid” width=”430″ height=”270″ data-mce-src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” />5. Lean na treoracha ar an scáileán agus freagair na ceisteanna.<li>Maireann seisiún tástála DIALANG 30-45 nóiméad de ghnáth, ach ní gá an triail socrúcháin ná na tascanna féinmheasúnaithe a dhéanamh (ní mhaireann na trialacha teanga ach 20-30 nóiméad).</li><li><strong>Nóta:</strong> níl aon srian ama leis na tascanna, is féidir leat dá mhéad ama is mian leat a chaitheamh orthu.</li>
6. Tar éis an scrúdú a dhéanamh, beidh deis agat cineálacha éagsúla aiseolais a fháil.<strong>Moltaí don mheasúnú     </strong>Siocair gurb é an aidhm atá ag DIALANG go ndéanfadh foghlaimeoirí féinmheasúnú ar a gcuid scileanna, níor chóir go n-úsáidfeadh an teagascóir na torthaí mar mheasúnú. D’fhéadfadh na foghlaimeoirí DIALANG a úsaid chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinne siad maidir le scil ar leith ar a ndírítear mar chuid den chúrsa, d’fhéadfaí an measúnú a úsáid mar chuid den mheasúnú leanúnach.D’fhéadfadh mic léinn machnamh a dhéanamh ar an úsáid a bhain siad as DIALANG mar chuid dá bhfillteán foghlama (nó in aiste nó i scrúdú). Is féidir creat measúnaithe den chineál céanna a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar scileanna teanga an fhoghlaimeora roimh an gcúrsa, i rith an chúrsa agus ina dhiaidh.

Córas diagnóisice ar líne is ea DIALANG a cruthaíodh chun inniúlacht teanga i 14 teanga Eorpach a mheas. Déantar léitheoireacht, scríbhneoireacht, éisteacht, gramadach agus foclóir a thástáil, ní dhéantar tástáil ar labhairt mar gheall ar shrianta teicniúla.Cruthaíodh DIALANG le go mbeadh saoránaigh na hEorpa in ann a scileanna teanga a mheas de réir Chomhchreat Tagartha na hEorpa um Theangacha – <a href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf” data-mce-href=”http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf”>CEFR</a> – mar bhunús d’inniúlacht teanga a mheas. Aithnítear an creat CEFR go forleathan chun cur síos a dhéanamh ar inniúlacht foghlaimeora  i dteanga ar leith agus inniúlacht a thomhas. Ní scrúdú é DIALANG agus ní bhronntar teastas as tástáil a dhéanamh ach is féidir le foghlaimeoirí an córas a úsaid chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a scileanna teanga, chun laigí a aithint le gur féidir le foghlaimeoirí díriú orthu. Is féidir le teagascóirí agus foghlaimeoirí DIALANG a úsáid chun eolas a chur ar an CEFR.Is uirlis an-úsáideach é DIALANG d’fhoghlaimeoirí teanga chun féinmheasúnú a dhéanamh ar scileanna teanga. Is féidir le teagascóirí tacaíocht a thabhairt don mheasúnú seo trína chuimsiú leis an obair chúrsa. Chomh maith leis sin, faigheann foghlaimeoirí taithí ar mheasúnú ar líne ar scileanna teanga, uirlis a úsáidtear go mion minic anois d’iarratais ar scoláireachtaí idirnáisiúnta agus ar chláir mhalartaithe.<strong>An Teicneolaíocht a bheas de dhíth</strong><li>Ríomhaire/ríomhaire glúine le ceangal idirlín</li><li>teilgeoir sonraí don mhúinteoir</li><li>gléas ar bith a bhfuil ceangal idirlín aige do mhic léinn (ceann in aghaidh an mhic léinn/gach grúpa)</li><li>Chun DIALANG a úsáid, ní mór duit JavaScript, fianáin agus míreanna aníos a chumasú sa bhrabhsálaí. Is féidir leat iad a chumasú do dialangweb.lancs.ac.uk amháin más mian leat. Molann Lancaster University go mba chóir an brabhsálaí gréasáin<a href=”http://www.google.com/chrome” data-mce-href=”http://www.google.com/chrome”>Chrome</a> a úsáid.</li>
<strong>Ábhar agus naisc</strong><li><a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>DiaLangWeb</a></li>
<strong> </strong><strong>Torthaí Foghlama</strong>Ar chríochnú na gníomhaíochta seo, beidh tú in ann:<li>leibhéil teanga den CEFR a aithint</li><li>measúnú a dhéanamh ar do scileanna teanga féin de réir an CEFR</li><li>gnéithe den teanga ar chóir duit díriú orthu a aithint</li>
<strong>Modh oibre</strong><li>Cliceáil ar an <a href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/” data-mce-href=”https://dialangweb.lancaster.ac.uk/”>lógó DIALANG</a>, nó ar an gcnaipe seinnte, chun scrúdú a sheasamh.</li><li>Roghnaigh treoracha i do theanga dhúchais ar an gcéad roghchlár.</li><li>Cliceáil ar na saigheada beaga bána sa chúinne ag taobh na láimhe clé den fráma ar an scáileán chun dul ar aghaidh nó chun dul siar.</li><li>Roghnaigh tástáil a dhíríonn ar cheann de na scileanna seo a leanas: <em>éisteacht, scríbhneoireacht, léitheoireacht, struchtúir nó foclóir</em> ón tábla.</li>
<img class=”wp-image-3350 alignnone” src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” alt=”dialang-test-grid” width=”430″ height=”270″ data-mce-src=”https://www.digilanguages.ie/wp-content/uploads/2016/11/DiaLang-Test-Grid.png” />5. Lean na treoracha ar an scáileán agus freagair na ceisteanna.<li>Maireann seisiún tástála DIALANG 30-45 nóiméad de ghnáth, ach ní gá an triail socrúcháin ná na tascanna féinmheasúnaithe a dhéanamh (ní mhaireann na trialacha teanga ach 20-30 nóiméad).</li><li><strong>Nóta:</strong> níl aon srian ama leis na tascanna, is féidir leat dá mhéad ama is mian leat a chaitheamh orthu.</li>
6. Tar éis an scrúdú a dhéanamh, beidh deis agat cineálacha éagsúla aiseolais a fháil.<strong>Moltaí don mheasúnú     </strong>Siocair gurb é an aidhm atá ag DIALANG go ndéanfadh foghlaimeoirí féinmheasúnú ar a gcuid scileanna, níor chóir go n-úsáidfeadh an teagascóir na torthaí mar mheasúnú. D’fhéadfadh na foghlaimeoirí DIALANG a úsaid chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn a rinne siad maidir le scil ar leith ar a ndírítear mar chuid den chúrsa, d’fhéadfaí an measúnú a úsáid mar chuid den mheasúnú leanúnach.D’fhéadfadh mic léinn machnamh a dhéanamh ar an úsáid a bhain siad as DIALANG mar chuid dá bhfillteán foghlama (nó in aiste nó i scrúdú). Is féidir creat measúnaithe den chineál céanna a úsáid chun monatóireacht a dhéanamh ar scileanna teanga an fhoghlaimeora roimh an gcúrsa, i rith an chúrsa agus ina dhiaidh.