Remix/Recreate
Meabhairmhapaí a úsáid chun do stór focal a mhéadú

Cuireann meabhairmhapaí go mór le do chuid foghlama agus leis an gcruthaitheacht atá ionat. Ach ar dtús, freagraímis dhá cheist thábhachtacha: .

 1. Céard is meabhairmhapa ann? agus
 2. Cén chaoi arbh fhéidir meabhairmhapaí a úsáid chun stór focal a mhéadú?

 

 1. Is léaráid é an meabhairmhapa a léiríonn eolas a bhaineann le topaic ar leith. Cuirtear an príomhthéama sa lár agus cuirtear fothéamaí nó smaointe a bhaineann leis ar na géaga. Úsáideann an teicníc seo eochairfhocail chun na smaointe atá agat a leagan amach. Cruthaítear nasc idir na focail agus spreagtar smaointe nua san fhoghlaimeoir.                                        German_Food_Vocabulary

Fig. 1 Meabhairmhapa – Stór focal (mindmeister.com)

 1. Cuireann meabhairmhapaí leis an stór focal atá agat, ní hamháin toisc go bhfoghlaimíonn tú brí na bhfocal ach cruthaíonn tú nasc idir focail éagsúla agus na comhthéacsanna difriúla a bhaineann leo. Anuas air sin, is féidir leas a bhaint as meabhairmhapa mar bhunachar eolais toisc gur féidir naisc agus comhaid a bhaineann leis an stór focal a chur leis (mar shampla, féadfaidh tú pictiúir nó comhaid fuaime d’fhoghraíocht na bhfocal a chur leis). Ar chríochnú an taisc seo duit, beidh tú in ann:
  • cur leis an stór focal atá agat
  • focal a chur le chéile agus an úsáid a bhaintear astu i gcomhthéacsanna éagsúla a thuiscint
  • ord agus eagar a chur ar an stór focal atá agat agus é a chur in oiriúint duit féin

  Modh Oibre

  Oscail  https://www.mindmeister.com/ http://www.simpleapps.eu/simplemind/ agus/nó íoslódáil an aip.

  • Oscail an clár agus cliceáil ar “New Mind Map”, ansin:
  • Roghnaigh an príomhthéama a bheas agat (i.e. “bia”, “dathanna”, “treonna”, “éadaí”) . Is é an príomhthéama bunús an mheabhairmhapa agus cuireann sé an téama a bheas á phlé agat in iúl.
  • Cuir géaga leis an meabhairmhapa chun fothéamaí nó smaointe eile a chur leis.
  • Cuir eochairfhocail leis.
  • Déan dathchódú ar na géaga.
  • Cuir pictiúir leis.

  Tabhair faoi d’aire gur féidir na dathanna agus stíleanna a roghnú tú féin agus tú ag úsáid na leaganacha is bunúsaí (atá saor) de na haipeanna/suíomhanna gréasáin seo. Is féidir an meabhairmhapa a roinnt, a shábháil agus comhaid a chur leis chomh maith.

   

  An Teicneolaíocht a bheas de dhíth

  Gléas soghluaiste ar bith (fón cliste, ríomhaire táibléid) agus/nó ríomhaire glúine/ríomhaire deisce.

  Ceangal leis an idirlíon

   

  Ábhar agus naisc

  Céard é an chéad chéim eile?  

  Baineann an tasc seo le  “An Sprioctheanga: meabhairmhapa den dul chun cinn