Viewing
Straitéisí éisteachta agus féachana

Baineann cumarsáid le hidirghníomhaíocht augs mar sin, tairgeadh agus tuiscint. Tá cluastuiscint (éisteacht agus féachaint) an-tábhachtach chun cumarsáid éifeachtach a dhéanamh agus is minic a bhíonn deacracht ag mic léinn leis an scil seo. Cuid lárnach den chumarsáid is ea éisteacht (agus féachaint) agus tá sé mar aidhm ag an ngníomhaíocht seo cabhrú le mic léinn machnamh a dhéanamh ar na scileanna éisteachta agus féachana a úsáidtear chun cluastuiscint a chur chun cinn agus ar na staitéisí a d’fhéadfaidís a úsáid chun cabhrú leo cumarsáid éifeachtach a dhéanamh.  Baineann an téacs seo le foghlaimeoirí atá ag foghlaim an Bhéarla mar an dara teanga ach baineann an teoiric chéanna leis an dara teanga a fhoghlaim go ginearálta. Ar chríochnú an taisc seo duit:

 • beidh tuiscint níos fearr agat ar an gcaoi a mbaintear tuiscint amach agus tú ag éisteacht leis an dara teanga nó ag féachaint uirthi.
 • beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar do scileanna éisteachta agus féachana
 • beidh tú in ann straitéisí a úsáid chun do scileanna éisteachta agus féachana a fheabhsú

An Teicneolaíocht a bheas de dhíth:

Ríomhaire, táibléad, idirlíon

Ábhar agus naisc:

https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/five-essential-listening-skills-english-learners

Modh oibre

Sula ndéantar an ghníomhaíocht:

 • Cén leibhéal tuisceana atá agat sa sprioctheanga?
 • An bhfuil deacracht agat le cluastuiscint (éisteacht agus/nó féachaint) sa sprioctheanga? Má tá, cén fáth? Cén chaoi? Céard iad na gnéithe is mó a chothaíonn deacrachtaí duit?
 • An úsáideann tú aon straitéisí ar leith agus tú ag éisteacht le duine ag labhairt as an sprioctheanga? Má úsáideann, déan liosta díobh.
 • Déan comparáid idir an chaoi a n-éistíonn tú le do theanga dhúchais agus leis an sprioctheanga. An bhfuil difríocht ar bith ann?

Gníomhaíocht

 • Oscail an nasc thíos agus léigh an téacs.
 • Léigh teidil na n-alt. Sula léann tú a bhfuil sna hailt, céard dó a dtagraíonn na teidil?
 • Déan comparáid idir na freagraí a thug tú sa chuid eile den ghníomhaíocht agus lena bhfuil sa téacs.
 • Céard a bhí sa téacs a raibh taithí agat air cheana? Cén t-eolas nua a bhí ann? Cén chaoi a bhféadfadh an t-eolas nua cabhrú leat agus tú ag tabhairt faoi theanga a fhoghlaim?

Céard é an chéad chéim eile

Foinse: DigiLanguages.                    Údar: Valentina Rizzo


Baineann cumarsáid le hidirghníomhaíocht augs mar sin, tairgeadh agus tuiscint. Tá cluastuiscint (éisteacht agus féachaint) an-tábhachtach chun cumarsáid éifeachtach a dhéanamh agus is minic a bhíonn deacracht ag mic léinn leis an scil seo. Cuid lárnach den chumarsáid is ea éisteacht (agus féachaint) agus tá sé mar aidhm ag an ngníomhaíocht seo cabhrú le mic léinn machnamh a dhéanamh ar na scileanna éisteachta agus féachana a úsáidtear chun cluastuiscint a chur chun cinn agus ar na staitéisí a d’fhéadfaidís a úsáid chun cabhrú leo cumarsáid éifeachtach a dhéanamh.  Baineann an téacs seo le foghlaimeoirí atá ag foghlaim an Bhéarla mar an dara teanga ach baineann an teoiric chéanna leis an dara teanga a fhoghlaim go ginearálta. Ar chríochnú an taisc seo duit:<li>beidh tuiscint níos fearr agat ar an gcaoi a mbaintear tuiscint amach agus tú ag éisteacht leis an dara teanga nó ag féachaint uirthi.</li><li>beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar do scileanna éisteachta agus féachana</li><li>beidh tú in ann straitéisí a úsáid chun do scileanna éisteachta agus féachana a fheabhsú</li>
<strong>An Teicneolaíocht a bheas de dhíth:</strong>Ríomhaire, táibléad, idirlíon<strong>Ábhar agus naisc:</strong><a href=”https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/five-essential-listening-skills-english-learners” data-mce-href=”https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/five-essential-listening-skills-english-learners”>https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/five-essential-listening-skills-english-learners</a><strong>Modh oibre</strong><strong>Sula ndéantar an ghníomhaíocht:</strong><li>Cén leibhéal tuisceana atá agat sa sprioctheanga?</li><li>An bhfuil deacracht agat le cluastuiscint (éisteacht agus/nó féachaint) sa sprioctheanga? Má tá, cén fáth? Cén chaoi? Céard iad na gnéithe is mó a chothaíonn deacrachtaí duit?</li><li>An úsáideann tú aon straitéisí ar leith agus tú ag éisteacht le duine ag labhairt as an sprioctheanga? Má úsáideann, déan liosta díobh.</li><li>Déan comparáid idir an chaoi a n-éistíonn tú le do theanga dhúchais agus leis an sprioctheanga. An bhfuil difríocht ar bith ann?</li>
<strong>Gníomhaíocht</strong><li>Oscail an nasc thíos agus léigh an téacs.</li><li>Léigh teidil na n-alt. Sula léann tú a bhfuil sna hailt, céard dó a dtagraíonn na teidil?</li><li>Déan comparáid idir na freagraí a thug tú sa chuid eile den ghníomhaíocht agus lena bhfuil sa téacs.</li><li>Céard a bhí sa téacs a raibh taithí agat air cheana? Cén t-eolas nua a bhí ann? Cén chaoi a bhféadfadh an t-eolas nua cabhrú leat agus tú ag tabhairt faoi theanga a fhoghlaim?</li>
<strong>Céard é an chéad chéim eile</strong><li><a href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=752&preview=true” data-mce-href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=752&preview=true”>Straitéisí féachana agus éisteachta a chur i bhfeidhm</a></li>
<strong>Foinse: </strong>DigiLanguages.                    <strong>Údar:</strong> Valentina Rizzo

Baineann cumarsáid le hidirghníomhaíocht augs mar sin, tairgeadh agus tuiscint. Tá cluastuiscint (éisteacht agus féachaint) an-tábhachtach chun cumarsáid éifeachtach a dhéanamh agus is minic a bhíonn deacracht ag mic léinn leis an scil seo. Cuid lárnach den chumarsáid is ea éisteacht (agus féachaint) agus tá sé mar aidhm ag an ngníomhaíocht seo cabhrú le mic léinn machnamh a dhéanamh ar na scileanna éisteachta agus féachana a úsáidtear chun cluastuiscint a chur chun cinn agus ar na staitéisí a d’fhéadfaidís a úsáid chun cabhrú leo cumarsáid éifeachtach a dhéanamh.  Baineann an téacs seo le foghlaimeoirí atá ag foghlaim an Bhéarla mar an dara teanga ach baineann an teoiric chéanna leis an dara teanga a fhoghlaim go ginearálta. Ar chríochnú an taisc seo duit:<li>beidh tuiscint níos fearr agat ar an gcaoi a mbaintear tuiscint amach agus tú ag éisteacht leis an dara teanga nó ag féachaint uirthi.</li><li>beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar do scileanna éisteachta agus féachana</li><li>beidh tú in ann straitéisí a úsáid chun do scileanna éisteachta agus féachana a fheabhsú</li>
<strong>An Teicneolaíocht a bheas de dhíth:</strong>Ríomhaire, táibléad, idirlíon<strong>Ábhar agus naisc:</strong><a href=”https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/five-essential-listening-skills-english-learners” data-mce-href=”https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/five-essential-listening-skills-english-learners”>https://www.britishcouncil.org/voices-magazine/five-essential-listening-skills-english-learners</a><strong>Modh oibre</strong><strong>Sula ndéantar an ghníomhaíocht:</strong><li>Cén leibhéal tuisceana atá agat sa sprioctheanga?</li><li>An bhfuil deacracht agat le cluastuiscint (éisteacht agus/nó féachaint) sa sprioctheanga? Má tá, cén fáth? Cén chaoi? Céard iad na gnéithe is mó a chothaíonn deacrachtaí duit?</li><li>An úsáideann tú aon straitéisí ar leith agus tú ag éisteacht le duine ag labhairt as an sprioctheanga? Má úsáideann, déan liosta díobh.</li><li>Déan comparáid idir an chaoi a n-éistíonn tú le do theanga dhúchais agus leis an sprioctheanga. An bhfuil difríocht ar bith ann?</li>
<strong>Gníomhaíocht</strong><li>Oscail an nasc thíos agus léigh an téacs.</li><li>Léigh teidil na n-alt. Sula léann tú a bhfuil sna hailt, céard dó a dtagraíonn na teidil?</li><li>Déan comparáid idir na freagraí a thug tú sa chuid eile den ghníomhaíocht agus lena bhfuil sa téacs.</li><li>Céard a bhí sa téacs a raibh taithí agat air cheana? Cén t-eolas nua a bhí ann? Cén chaoi a bhféadfadh an t-eolas nua cabhrú leat agus tú ag tabhairt faoi theanga a fhoghlaim?</li>
<strong>Céard é an chéad chéim eile</strong><li><a href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=752&preview=true” data-mce-href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=752&preview=true”>Straitéisí féachana agus éisteachta a chur i bhfeidhm</a></li>
<strong>Foinse: </strong>DigiLanguages.                    <strong>Údar:</strong> Valentina Rizzo