Remix/recreate
Céard is inniúlacht sna meáin amhairc agus sna hilmheáin ann?
‘In a multimedia world, it is not possible to focus exclusively on the spoken or written element, treating everything else as marginal – as non-linguistic extras. All the elements combine in a single communicative act, and their joint roles need to be considered.’ Crystal, D. (2011) Internet Linguistics: A student guide, London: Routledge.

 

Aidhmeanna

Ar chríochnú an aonaid seo, beidh tú in ann:

  • na heochairchoincheapa a bhaineann le hinniúlacht sna meáin amhairc agus sna
    hilmheáin a shainmhíniú
  • teachtaireachtaí físeacha agus ilmheán a léamh agus a scríobh laistigh agus lasmuigh den seomra ranga
  • acmhainní don seomra ranga a roghnú agus tascanna don inniúlacht sna meáin amhairc agus sna
    hilmheáin a dhearadh do do chuid mac léinn

 

Réamhrá

Idir néalta clibeanna grafaicí faisnéise, scéalta ilmhódacha, cluichí agus amharcléiriú sonraí, úsáidtear an-chuid modhanna físeacha chun eolas a chur i láthair sa lá atá inniu ann.. Tá íomhánna ar fáil go forleathan sa lá atá inniu ann agus faighimid an-chuid eolais ó scáileán gach aon lá. Mar sin, ní mór dúinn díriú ar   inniúlacht sna meáin amhairc agus sna hilmheáin. Toisc gur modh cumarsáide nó teanga í an ealaín, mhúintí inniúlacht san amharc do mhic léinn roimhe seo. Is éard atá i gceist léi an cumas na codanna agus gnéithe éagsúla a bhaineann le híomhá, pictiúr, dealbh nó cineál ar bith eile ealaíne, a thuiscint, a léamh agus brí a bhaint aisti. Is féidir le duine atá inniúil san amharclitearthacht teanga amhairc a léamh agus a scríobh. Mar sin féin, cuirimid gné eile leis an inniúlacht seo anois, na meáin amhairc agus na
hilmheáin: is minic a bhíonn baint ag íomhánna, fuaim agus físeáin lena chéile. Tagann an inniúlacht sna hilmheáin go mór chun cinn agus an t-idirlíon ar fáil go forleathan anois, ‘the first medium that can act like all media – it can be text, or audio, or video, or all of the above’ (Rose, F. 2011, The Art of Immersion: How the digital generation is remaking Hollywood, Madison Avenue, and the way we tell stories, New York: W.W. Norton). Chun a bheith inniúil i dteanga, ní leor a bheith in ann ábhar a léamh agus ní mór a bheith in ann ábhar a scríobh chomh maith. A fhearacht sin, ní mór go mbeadh na mic léinn ábalta ábhar ilmheán, lena n-áirítear íomhánna, fuaim agus físeáin, a chruthú chomh maith lena thuiscint.

Céard is inniúlacht sna meáin amhairc agus sna
hilmheáin ann?

Sainmhíniú

Sainmhíníonn Dudeney, Hockly and Pegrum (2014: 11)  inniúlacht sna meáin amhairc agus sna
hilmheáin mar “the ability to effectively interpret and create texts in multiple media, notably using images, sounds and video”.

 

Naisc úsáideacha

Don scéalaíocht dhigiteach:

 

Do ghrafaicí faisnéise:

 

Ábhar ilmheán a roinnt:

Eagarthóireacht ar fhuaim:

 

Fotheidealú:

 

Eagarthóireacht ar fhíseáin:

 

Físeáin a roinnt:

 

Céard é an chéad chéim eile?

 

 

Foinse:  DigiLanguages        Údar:  Alexandre Jacquot

Ein interessanter Blog: http://digitaleserzaehlen.de/

Hier findet ihr einen Artikel von Dieter Glaap im Pdf-Format.

Ecco dei materiali aggiuntivi in lingua italiana sull’alfabetizzazione multimediale

Da vedere

Da leggere