ICC
Lóistín do mhic léinn

Cabhróidh an ghníomhaíocht seo leat lóistín feiliúnach a aimsiú thar lear agus cleachtadh a dhéanamh ar straitéisí éisteachta agus féachana agus ar hipirtéacsanna a scríobh.

 

Torthaí Foghlama

Ar chríochnú an taisc seo duit, beidh tú in ann:

 • an cineál lóistín is feiliúnaí duitse agus tú thar lear a roghnú.
 • cleachtadh a dhéanamh ar do scileanna éisteachta go mbeidh tú in ann eolas a thugtar ó bhéal faoin lóistín a thuiscint
 • cleachtadh a dhéanamh ar do scileanna scríbhneoireachta trí bheith ag comhrá le do phiaraí ar fhóram plé, ar bhlag ranga agus ar shuíomh sóisialta.

 

An Teicneolaíocht a bheas de dhíth

Ríomhaire nó gléas soghluaiste, cluasáin. Beidh cuntas ar shuíomh sóisialta, blag pearsanta nó teacht ar ríomhphunann de dhíth freisin.

 

Treoracha

Léigh na treoracha thíos go cúramach agus breathnaigh ar an mír shainiúil teanga a bhaineann le do sprioctheanga ag bun an leathanaigh chun achmainní ábhartha a fháil.

 1. Breathnóidh tú ar fhíseán sa sprioctheanga faoi lóistín do mhic léinn go dtí go mbeidh liosta agat de na gnéithe seo a leanas:
  • Na codanna éagsúla den fhoirgneamh.
  • Na seirbhísí a chuirtear ar fáil sa lóistín.
  • An foclóir a úsáidtear chun cur síos a dhéanamh ar sheomra mic léinn.
 2. Déan do mhachnamh ar na ceisteanna seo a leanas:
  • Cén chuma a bheidh ar an lóistín thar lear? Cén fáth? Úsáid a oiread téarmaí agus is féidir leat ón liosta a rinneadh tú i gcuid 1.
  • Cé na trí ghné is tábhachtaí ar chóir do mhic léinn a bheith ag cuimhneamh orthu agus iad ag iarraidh lóistín a aimsiú. Cén fáth?
  • Céard acu is fearr dar leat, teach a roinnt le mic léinn eile nó seomra a fháil in áras cónaithe? Luaigh na buntáistí agus na míbhuntáistí agus mínigh iad.
  • Samhlaigh go bhfuil tú in aontíos le mic léinn eile a bhfuil cúlraí éagsúla cultúrtha ag baint leo agus go gcaithfidh tú “rialacha an tí” a scríobh.  Cé na rialacha a bheadh ann?
 3. Ullmhaigh postáil ghairid (ar a mhéad 200 focal sa sprioctheanga) a fhreagraíonn na ceisteanna thuas. Cuir hipearnaisc chuig doiciméid ábhartha sa phostáil.
 4. Foilsigh é ar ardán ar bith is maith leat.
 5. Má phostálann tú an t-alt ar bhlag ranga, wiki nó fóram plé, scríobh nóta tráchta ar phostáil duine de do phiaraí. Aontaigh nó easaontaigh leis an duine, tabhair moltaí dóibh nó cuir ceisteanna eile orthu.

 

 

Foinse: Bunaíodh an ghníomhaíocht seo ar ghníomhaíocht a chruthaigh Françoise Blin, Cris Guntin, Anna Weiss faoi Cheadúnas Sannta Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0)


Show Additional Content

Additional Content

Extend this activity

Learn more about how localised search engines show different results by comparing search results from your local search engine and a search engine in your target language, for example, search for student accommodation using Google.ie and Google.fr.  Compare the differences between size and cost!

Some tips

To learn more about transitioning to language learning environments.

The following links provide you with some activities under the theme of Transitions and Contexts, click on the appropriate link to access each activity.

Similar activitiesDescription
Explore the navigation panel for other categories within this theme (click the breadcrumb menu above to expand)
Student accommodationThis activity aims to help you find suitable accommodation abroad while also consolidating your listening and viewing strategies and practicing writing hypertexts.
University life in the target language countryThis activity introduces you to university life in your target language destination, and practice your listening and viewing strategies. You can extend this task by performing research for your mobility programme destination and sharing your findings on a class blog or forum, or practice your search, multimedia, tagging, hypertext literacies by creating your own travel page using an online tool.
Everyday life in the target language countryThis activity allows you to practice listening to and viewing information in your target language, while exploring the practical issues and challenges of everyday life in your Mobility Programme destination

Logement étudiant

Deux vidéos clips pour démarrer

Regardez attentivement les vidéos ci-dessous afin de bien répondre, en français, aux questions qui vous ont été posées.

La transcription de ce clip est disponible. N’hésitez pas à la lire pour repérer le vocabulaire intéressant.

Ressources supplémentaires

À lire
À voir

Studentenwohnungen in Deutschland

Wie lebt man als StudentIn am besten? Im Studentenwohnheim, in einer WG (Wohngemeinschaft), oder allein? Für alles gibt es seine Vor- und Nachteile.

Artikel

Féach ar an bhfíseán ag an nasc seo faoin nGaeltacht agus freagair na ceisteanna thíos:

 • An raibh tú riamh ag fanacht sa Ghaeltacht roimhe seo?
 • Cén saghas lóistín a shamhlaíonn tú leis an nGaeltacht? (Scríobh 200 focal).

Breathnaigh ar an liosta lóistín atá luaite ar an suíomh seo thíos; cén ceann acu a roghnófá féin le fanacht ann dá mbeifeá ag cur fút sa Ghaeltacht ar feadh tréimhse:

http://www.oideas-gael.com/ga/loistin-i-ngleann-cholm-cille/

Mínigh do chuid cúiseanna leis an gceann sin a roghnú. (Scríobh 200 focal).

La scelta dell’alloggio in Italia

Puoi guardare questo video per svolgere l’attività:

_________

Ecco altri video e articoli con altre informazioni che riguardano il soggiorno Erasmus in Italia.

Trovare alloggio è sempre una sfida, soprattutto quando si deve decidere quale sia l’alloggio più adatto alle nostre necessità.

Cosa significa vivere in una residenza universitaria, o condividere una stanza con altri studenti, o vivere in famiglia? Guarda i video e leggi gli articoli che seguono per avere qualche idea in più!

Qui il link per il video.

(Da Meglio Milano)

Da leggere:
Attribution for Italian content: Valentina Rizzo

Alojamiento estudiantil

Compartir piso o vivir en una residencia es una de las primeras diatribas a las que los Erasmus recién aterrizados deben enfrentarse.

A través de esta tarea profundizaremos en el tema del alojamiento estudiantil. Ved este vídeo promocional de una residencia universitaria en Sabadell, España.