Françoise Blin

Dr Francoise Blin, Senior Lecturer in French
Ceannaire don Phacáiste Oibre

Inniúlachtaí Digiteacha d’Fhorbairt Teanga

Toghadh Françoise Blin ina hUachtarán ar an European Association for Computer Assisted Language Learning (EUROCALL) agus is comheagarthóir í ar ReCALL, irisleabhar an chumainn, a fhoilsíonn Cambridge University Press. Is taighdeoir agus cleachtóir CALL í le 30 bliain anuas agus foilsíodh cuid mhaith ábhar a scríobh sí faoin réimse seo, i dtaca le feidhmeanna theoiric na gníomhaíochta i dtaighde agus i ndearadh CALL. Múineann sí an Fhraincis in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, agus is í a stiúrann foireann taighdeoirí agus cleachtóirí forbraíochta atá ag oibriú ar ghnéithe éagsúla de CALL, mar shampla, Domhain Fhíoriúla (e.g., Second Life) agus físchomhdháil a úsáid sa seomra ranga teanga. Díríonn na tionscadail is deireanaí atá ar bun aici ar an inniúlacht dhigiteach do mhúinteoirí agus d’fhoglaimeoirí teanga a fheabhsú.