Information
Forléargas ar Scileanna agus Nósanna Foghlamtha Teanga

Dírítear ar scileanna labhartha agus scileanna eile teanga faoin téama Straitéisí agus Nósanna Foghlamtha Teanga:

  • inniúlacht san idirchultúrachas
  • foclóir agus gramadach
  • réim teanga agus réimsí úsáide
  • acmhainní digiteacha, lena n-áirítear acmhainní CALL, a úsáid

D’fhorbair agus bhailigh foireann Digilanguages réimse acmhainní a chabhróidh leat tuiscint a fháil ar na scileanna a bhaineann leis an inniúlacht dhigiteach don fhoghlaim teanga.  Tá cuid mhaith gníomhaíochtaí féintreoraithe ann is féidir leat a dhéanamh asat féin.

Dírítear ar na gnéithe seo a leanas sa topaic seo:

Tugann an téama seo aghaidh ar straitéisí agus inniúlachtaí nua a fhorbairt chun scileanna scríbhneoireachta agus labhartha a chleachtadh ar líne

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Straitéisí agus Nósanna Foghlamtha Teanga:

Tugann an tábla seo liosta de na topaicí a bhaineann leis an téama Straitéisí agus Nósanna Foghlamtha Teanga duit. Chun tuilleadh eolais a fháil ar chatagóir ar leith agus chun forléargas a fháil ar na gníomhaíochtaí atá ar fáil i do sprioctheanga, cliceáil ar an nasc cuí.

CategorySubCategoryBrief Description/Learning outcomes
Language PracticeReadingReading can be described as the ability to understand the meaning of a written text/message recognizing and interpreting the relation between the written symbols and their significance.
WritingWriting is the productive skill connected to the written context. It can be described as the ability to create meaning through a written text/message in a structured way.
Listening and ViewingListening and viewing are receptive skills and they refer to the ability to comprehend a message in the oral context. They refer to the ability to understand what we hear (sounds and words) and create meaning from it.
SpeakingSpeaking can be interactive (as in dialogues and discussions), partially interactive (as in lectures) or completely non-interactive (as in monologues or speeches). It is the ability of using the language to convey a message in the oral context.
Vocabulary, Grammar and SyntaxLearning a language includes, among other things, reflecting on the correct and proper use of words, grammar, orthography and punctuation to communicate ideas and information.
Learning to learnSelf assessmentThe assessment of one's own performance and results in relation to a predetermined objective.
Strategies for Language LearningActions and operations that learners employ to improve their language learning.
Using the first languageHow to use the first language in the classroom.

Dírítear ar scileanna labhartha agus scileanna eile teanga faoin téama Straitéisí agus Nósanna Foghlamtha Teanga:<li>inniúlacht san idirchultúrachas</li><li>foclóir agus gramadach</li><li>réim teanga agus réimsí úsáide</li><li>acmhainní digiteacha, lena n-áirítear acmhainní CALL, a úsáid</li>
D’fhorbair agus bhailigh foireann Digilanguages réimse acmhainní a chabhróidh leat tuiscint a fháil ar na scileanna a bhaineann leis an inniúlacht dhigiteach don fhoghlaim teanga.  Tá cuid mhaith gníomhaíochtaí féintreoraithe ann is féidir leat a dhéanamh asat féin.Dírítear ar na gnéithe seo a leanas sa topaic seo:<li>scileanna teanga a chleachtadh</li><li>deiseanna nua úsáidte teanga ar líne a fhorbairt(<a href=”http://edutechwiki.unige.ch/en/Telecollaboration” data-mce-href=”http://edutechwiki.unige.ch/en/Telecollaboration”>teilea-chomhoibriú</a>, <a href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_world#Virtual_world_concepts” data-mce-href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_world#Virtual_world_concepts”>domhain fhíorúla agus cluichíocht</a>, <a href=”http://www.worldwidelearn.com/education-advisor/questions/synchronous-asynchronous-learning.php” data-mce-href=”http://www.worldwidelearn.com/education-advisor/questions/synchronous-asynchronous-learning.php”>cumarsáid shioncronach agus aisioncronach</a>, <a href=”http://www.igi-global.com/dictionary/multimodal-learning-objects/19638″ data-mce-href=”http://www.igi-global.com/dictionary/multimodal-learning-objects/19638″>cuspóirí ilmhódacha</a>agus digiteacha a chruthú)</li><li>acmhainní leictreonacha a úsáid chun eolas teangeolaíoch na mac léinn a fheabhsú (foclóirí, corpais, innill aistriúcháin, fotheidealú, teidealú/anótáil).</li>
Tugann an téama seo aghaidh ar straitéisí agus inniúlachtaí nua a fhorbairt chun scileanna scríbhneoireachta agus labhartha a chleachtadh ar líne<strong>Chun tuilleadh eolais a fháil ar Straitéisí agus Nósanna Foghlamtha Teanga:</strong>Tugann an tábla seo liosta de na topaicí a bhaineann leis an téama <strong>Straitéisí agus Nósanna Foghlamtha Teanga</strong> duit. Chun tuilleadh eolais a fháil ar chatagóir ar leith agus chun forléargas a fháil ar na gníomhaíochtaí atá ar fáil i do sprioctheanga, cliceáil ar an nasc cuí.

CategorySubCategoryBrief Description/Learning outcomes
Language PracticeReadingReading can be described as the ability to understand the meaning of a written text/message recognizing and interpreting the relation between the written symbols and their significance.
WritingWriting is the productive skill connected to the written context. It can be described as the ability to create meaning through a written text/message in a structured way.
Listening and ViewingListening and viewing are receptive skills and they refer to the ability to comprehend a message in the oral context. They refer to the ability to understand what we hear (sounds and words) and create meaning from it.
SpeakingSpeaking can be interactive (as in dialogues and discussions), partially interactive (as in lectures) or completely non-interactive (as in monologues or speeches). It is the ability of using the language to convey a message in the oral context.
Vocabulary, Grammar and SyntaxLearning a language includes, among other things, reflecting on the correct and proper use of words, grammar, orthography and punctuation to communicate ideas and information.
Learning to learnSelf assessmentThe assessment of one's own performance and results in relation to a predetermined objective.
Strategies for Language LearningActions and operations that learners employ to improve their language learning.
Using the first languageHow to use the first language in the classroom.

Dírítear ar scileanna labhartha agus scileanna eile teanga faoin téama Straitéisí agus Nósanna Foghlamtha Teanga:<li>inniúlacht san idirchultúrachas</li><li>foclóir agus gramadach</li><li>réim teanga agus réimsí úsáide</li><li>acmhainní digiteacha, lena n-áirítear acmhainní CALL, a úsáid</li>
D’fhorbair agus bhailigh foireann Digilanguages réimse acmhainní a chabhróidh leat tuiscint a fháil ar na scileanna a bhaineann leis an inniúlacht dhigiteach don fhoghlaim teanga.  Tá cuid mhaith gníomhaíochtaí féintreoraithe ann is féidir leat a dhéanamh asat féin.Dírítear ar na gnéithe seo a leanas sa topaic seo:<li>scileanna teanga a chleachtadh</li><li>deiseanna nua úsáidte teanga ar líne a fhorbairt(<a href=”http://edutechwiki.unige.ch/en/Telecollaboration” data-mce-href=”http://edutechwiki.unige.ch/en/Telecollaboration”>teilea-chomhoibriú</a>, <a href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_world#Virtual_world_concepts” data-mce-href=”https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_world#Virtual_world_concepts”>domhain fhíorúla agus cluichíocht</a>, <a href=”http://www.worldwidelearn.com/education-advisor/questions/synchronous-asynchronous-learning.php” data-mce-href=”http://www.worldwidelearn.com/education-advisor/questions/synchronous-asynchronous-learning.php”>cumarsáid shioncronach agus aisioncronach</a>, <a href=”http://www.igi-global.com/dictionary/multimodal-learning-objects/19638″ data-mce-href=”http://www.igi-global.com/dictionary/multimodal-learning-objects/19638″>cuspóirí ilmhódacha</a>agus digiteacha a chruthú)</li><li>acmhainní leictreonacha a úsáid chun eolas teangeolaíoch na mac léinn a fheabhsú (foclóirí, corpais, innill aistriúcháin, fotheidealú, teidealú/anótáil).</li>
Tugann an téama seo aghaidh ar straitéisí agus inniúlachtaí nua a fhorbairt chun scileanna scríbhneoireachta agus labhartha a chleachtadh ar líne<strong>Chun tuilleadh eolais a fháil ar Straitéisí agus Nósanna Foghlamtha Teanga:</strong>Tugann an tábla seo liosta de na topaicí a bhaineann leis an téama <strong>Straitéisí agus Nósanna Foghlamtha Teanga</strong> duit. Chun tuilleadh eolais a fháil ar chatagóir ar leith agus chun forléargas a fháil ar na gníomhaíochtaí atá ar fáil i do sprioctheanga, cliceáil ar an nasc cuí.

CategorySubCategoryBrief Description/Learning outcomes
Language PracticeReadingReading can be described as the ability to understand the meaning of a written text/message recognizing and interpreting the relation between the written symbols and their significance.
WritingWriting is the productive skill connected to the written context. It can be described as the ability to create meaning through a written text/message in a structured way.
Listening and ViewingListening and viewing are receptive skills and they refer to the ability to comprehend a message in the oral context. They refer to the ability to understand what we hear (sounds and words) and create meaning from it.
SpeakingSpeaking can be interactive (as in dialogues and discussions), partially interactive (as in lectures) or completely non-interactive (as in monologues or speeches). It is the ability of using the language to convey a message in the oral context.
Vocabulary, Grammar and SyntaxLearning a language includes, among other things, reflecting on the correct and proper use of words, grammar, orthography and punctuation to communicate ideas and information.
Learning to learnSelf assessmentThe assessment of one's own performance and results in relation to a predetermined objective.
Strategies for Language LearningActions and operations that learners employ to improve their language learning.
Using the first languageHow to use the first language in the classroom.