Marta Giralt

Giralt, Marta

An Fhoireann Forbraíochta

Ollscoil Luimnigh

 

Is léachtóir Spáinnise í Marta Giralt (MA, PhD) in Ollscoil na hÉireann, Má Nuad.

Maidir le cúrsaí taighde, is suim léi an teangeolaíocht fheidhmeach, go háirithe sealbhú an dara teanga, Teanga Labhartha, ICT agus Foghlaim Teanga agus an Chumarsáid Idirchultúrtha.

Bhí baint aici le roinnt tionscadal a bhí ar bun i saotharlann na foghraíochta feidhmí in Ollscoil Barcelona (http://www.ub.edu/lfa/) agus in Ollscoil Luimnigh (Language Learning Hub/I-Tell project). In 2007, bronnadh an chéad duais sa II Premio Cristobal de Villalón don nuálaíocht oideolaíochta uirthi ag an Universidad de Valladolid, an Spáinn.

Tá liosta de na foilseacháin is deireanaí léi ar fáil anseo: http://www.ulsites.ul.ie/mlal/dr-marta-giralt-0