ICC
Eolas a chur ar áiteanna nua trí úsáid a bhaint as Google Maps

Is iomaí feidhm atá ag Google Maps a chabróidh le mic léinn eolas a chur ar an áit a mbeidh siad ar Erasmus agus ullmhúchán a dhéanamh.

Do mhic léinn a bheidh ag tabhairt faoi staidéar in Éirinnlogainm.ie is ea achmainn úsáideach a chuimsíonn léarscáileanna agus eolas i nGaeilge agus i mBéarla ar logainmneacha na hÉireann.

Tá naisc ann d’áiteanna agus do dhíolta suntais cultúrtha sna cathracha agus déantar cur síos orthu freisin. D’fhéadfadh go gcuirfeadh seo le d’ inniúlacht sa chlibeáil agus le d’inniúlacht sa chuardach.

Ar chríochnú an taisc seo:

 • beidh mic léinn níos muiníní agus iad ag éisteacht leis an sprioctheanga agus á labhairt.
 • beidh eolas acu ar dhíolta suntais cultúrtha agus tíreolaíocha tábhachtacha
 • beidh siad in ann cuairt chuig an tír ina labhraítear an sprioctheanga a eagrú

 

Is iomaí tasc is féidir a dhéanamh agus úsáid á baint as an suíomh seo. Mar shampla:

 1. Sprioctheanga:  D’fhéadfaí teanga na léarscáile a athrú go mbeadh an sprioctheanga le feiceáil tríd an teanga a shocrú i roghchlár Google Maps.google-maps
 2. Treoracha: is féidir le mic léinn treoracha ó áit amháin go háit eile a aimsiú (mar shampla, ón ollscoil go dtí an stáisiún traenach)
 3. Lóistín:  cabhróidh sé le mic léinn lóistín a aimsiú sa tír ina mbeidh siad
 4. Cúrsaí taistil:  Is féidir le mic léinn an turas a dhéanfaidh siad chuig an lóistín a phleanáil.
 5. Díolta suntais:  Is féidir le mic léinn eolas a fháil ar dhíolta suntais sa cheantar, d’fhéadfaí an ghníomhaíocht seo a chuimsiú le blag taistil nó gníomhaíocht WikiTravel.

 

GoogleMaps.ie

 


La Viamichelin offre informazioni utili per quanto riguarda siti turistici, alberghi, campeggi, ristoranti, traffico e meteo oltre ad indicare dettagliatamente i percorsi stradali.

Questa piattaforma può essere utilizzata insieme a googlemaps.it per una ricerca approfondita su città/destinazioni Italiane.

Istruzioni:

 1. Indica su googlemaps.it  il luogo di partenza e di arrivo come indicato nella Fig. 1. Otterrai in questo modo indicazioni su come raggiungere la tua destinazione con i diversi mezzi di trasporto.
  Google.itFig 1: Google.it
 2. Esegui la stessa ricerca utilizzando Viamichelin (Fig. 2) ed esplora le numerose informazioni culturali, ricreative e meteo che il sito offre.

  viamichelin.it
  Fig. 2: viamichelin.it
 3. Salva le informazioni ottenute sul tuo diario di viaggio/travel blog
Author: Silvia Benini