Remix/recreate
Céard is inniúlacht sa chódú ann?

Deir Douglas Rushkoff ‘code literacy is a requirement for participation in a digital world’. Deir Rushkoff nuair a fhoglaimítear teanga, nach bhfoghlaimítear scileanna éisteachta amháin ach foghlaimítear cén chaoi an teanga a labhairt chomh maith. Foghlaimítear cén chaoi teanga a scríobh chomh maith lena léamh. Foghlaimímid an chaoi le ríomhairí a úsáid ach ní fhoghlaimímid an chaoi lena  gcláraítear iad. Nuair nach bhfuilimid inniúil sa chódú, ní mór dúinn glacadh leis na cláir a chuirtear os ár gcomhair agus leis na laigí atá acu agus leis na feidhmeanna a cheap na cruthaitheoirí dóibh.

Ní gá go mbeadh gach duine ina fhorbróir bogearraí ach tá sé tábhachtach go mbeadh tuiscint againn ar an teicneolaíocht toisc gur cuid lárnach den saol anois í agus ionas gur féidir linn leas éifeachtach a bhaint aisti.

Is iomaí scil eile a bhaineann le códú a fhoghlam seachas an ‘teanga’ nua amháin. Múintear bealaí nua smaointeoireachta dúinn agus muid ag códú, ní mór dul i ngleic le fadhbanna agus réiteach a fháil orthu. Ní mór rudaí a chruthaigh daoine eile a úsáid agus iad a chur le do smaointe féin. Is iomaí scil a bhaineann le códú nach scileanna códaithe iad féin lena n-áirítear scileanna fadhbréitigh, scileanna dearaidh agus scileanna múnlaithe.

Code – The New Literacy, Code.org

 

Céard is inniúlacht sa chódú ann?

 
Sainmhíniú

Sainmhíníonn Dudeney, Hockly and Pegrum (2014: 17) inniúlacht sa chódú mar “the ability to read, write, and modify computer code in order to create or tailor software and media channels”.

 

Naisc úsáideacha

 

Céard é an chéad chéim eile?

Inniúlacht i dtéacsanna i gcló

Inniúlacht sa téacsáil 

Inniúlacht sa hipirtéacs 

Inniúlacht sna meáin amhairc agus sna
hilmheáin 

Inniúlacht sa chluichíocht 

Inniúlacht sa soghluaisteacht 

 

Foinse:  DigiLanguages        Údar:  Alexandre Jacquot

 


Show Additional Content

Additional Content

Zum Weiterlesen

Die Klett MINT GmbH hat einen lesenswerten Artikel veröffentlicht, der auch auf verschiedene Lernkurse zum Thema Programmieren im Unterricht verweist.

Des Weiteren kann man auf html.net Tutorials finden, auch auf Deutsch.

Alcuni materiali in italiano su coding

Da vedere

Oppure il seguente video con il docente Alessandro Bogliolo che spiega come fare coding in classe

  • Il canale YouTube SchoolToon usa i cartoni animati per spiegare ai ragazzi le parti più difficili dello studio. In questo video viene spiegato come pensano i computer:

Da leggere