Remix/Recreate
Straitéisí éisteachta agus féachana a chur i bhfeidhm

Is scileanna casta iad i gcás an dara teanga scileanna éisteachta agus féachana agus ní mór dul i ngleic leo sa rang teanga. Is féidir straitéisí áirithe a úsáid chun tuiscint a fheabhsú agus is féidir na straitéisí seo a úsáid sula ndéantar an ghníomhaíocht éisteachta/féachana, lena linn agus ina diaidh. Siod é sample den chaoi ar féidir cuid de na straitéisí seo a úsáid. (Tuilleadh eolais ar Straitéisí féachana agus éisteachta).

Ar chríochnú an taisc seo duit:

 • beidh tú in ann feabhas a chur ar do scileanna éisteachta agus tuiscint a léiriú ar an bhfíseán agus ar a bhfuil ann.
 • beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar straitéisí úsáideacha eisteachta agus féachana

 

Modh oibre:

Breathnaigh ar na gníomhaíochtaí sainiúla teanga, cliceáil ar an teanga atá uait ag bun an leathanaigh.

Sula ndéantar an ghníomhaíocht:

 • Breathnóidh tú ar fhíseán. Léigh teideal an fhíseáin. Céard faoi a bhfuil an físeán, dar leat?
 • Breathnaigh ar an bhfíseán gan aon fhuaim. Céard a tharlaíonn? Céard a fheiceann tú? Céard a bheidh le cloisteáil nuair a chuirfidh tú an fhuaim ar siúl?

 

Gníomhaíocht: Gníomhaíocht ar líne

 • Íoslódáil an leathanach gníomhaíochta a bhaineann le do sprioctheanga ón nasc thíos.
 • Déan na gníomhaíochtaí tuisceana.

 

Tar éis an ghníomhaíocht a dhéanamh

Machnamh Deireanach:

Céard a d’fhoghlaim tú i dtaca leis na gnéithe seo a leanas agus an ghníomhaíocht ar bun agat:

 • Straitéisí agus scileanna féachana agus éisteachta
 • Comhthéacs cultúrtha agus sóisialta an fhíseáin
 • Stór focal/teanga

Déan do mhachnamh ar an dá ghníomhaíocht/straitéis a úsáidtear sula mbreathnaítear ar fhíseán. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?

-Déan do mhachnamh ar na gníomhaíochtaí tuisceana. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?

 

Foinse: DigiLanguages        Údar: Valentina Rizzo


You are going to watch a video called “What’s it like to study in Ireland?”.

Follow the instructions given under the section “Procedure”.

Use this activity to practice your listening and viewing strategies, and to learn some new information about the experience of studying in Ireland.

 

 

Questions:

 1. What does the first student study?
 2. What is the difference between classes in Ireland and China?
 3. What was discussed in relation to work experience for students?
 4. Name two places to visit mentioned in the video.
 5. List the words used to describe the Irish people.
 • Why would you study in Ireland?

 

This link provides listening exercises (B1-B2 and C1 level) from French TV News programmes as well as songs, poems, ads and movie trailers. Each video comes with listening activities.

 

Atribbutes source: Ver-taal.com

Helpful youtube channels:

Breathnaigh ar an nasc thíos le leideanna a fháil faoi bhealaí éifeachtacha le do chuid scileanna léitheoireachta agus éisteachta a fhorbairt:

You are going to watch a video called “studiare in Italia”. Follow the instructions given under the section “Procedure”. Use this activity to practice your comprehension strategies and to learn some new information about the experience of studying in Italy.

 

Link for the video and the pdf for the activity exercises:

 

 

This link provides listening exercises (B1-B2 and C1 level) from TV Spanish News programms, film trailers and advertisements. Each video comes with listening activities.

http://www.ver-taal.com/index.htm

Atribbutes source: Ver-taal.com