Remix/Recreate
Straitéisí éisteachta agus féachana a chur i bhfeidhm

Is scileanna casta iad i gcás an dara teanga scileanna éisteachta agus féachana agus ní mór dul i ngleic leo sa rang teanga. Is féidir straitéisí áirithe a úsáid chun tuiscint a fheabhsú agus is féidir na straitéisí seo a úsáid sula ndéantar an ghníomhaíocht éisteachta/féachana, lena linn agus ina diaidh. Siod é sample den chaoi ar féidir cuid de na straitéisí seo a úsáid. (Tuilleadh eolais ar Straitéisí féachana agus éisteachta).

Ar chríochnú an taisc seo duit:

  • beidh tú in ann feabhas a chur ar do scileanna éisteachta agus tuiscint a léiriú ar an bhfíseán agus ar a bhfuil ann.
  • beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar straitéisí úsáideacha eisteachta agus féachana

Modh oibre:

Breathnaigh ar na gníomhaíochtaí sainiúla teanga, cliceáil ar an teanga atá uait ag bun an leathanaigh.

Sula ndéantar an ghníomhaíocht:

  • Breathnóidh tú ar fhíseán. Léigh teideal an fhíseáin. Céard faoi a bhfuil an físeán, dar leat?
  • Breathnaigh ar an bhfíseán gan aon fhuaim. Céard a tharlaíonn? Céard a fheiceann tú? Céard a bheidh le cloisteáil nuair a chuirfidh tú an fhuaim ar siúl?

Gníomhaíocht: Gníomhaíocht ar líne

  • Íoslódáil an leathanach gníomhaíochta a bhaineann le do sprioctheanga ón nasc thíos.
  • Déan na gníomhaíochtaí tuisceana.

Tar éis an ghníomhaíocht a dhéanamh

Machnamh Deireanach:

Céard a d’fhoghlaim tú i dtaca leis na gnéithe seo a leanas agus an ghníomhaíocht ar bun agat:

  • Straitéisí agus scileanna féachana agus éisteachta
  • Comhthéacs cultúrtha agus sóisialta an fhíseáin
  • Stór focal/teanga

Déan do mhachnamh ar an dá ghníomhaíocht/straitéis a úsáidtear sula mbreathnaítear ar fhíseán. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?

-Déan do mhachnamh ar na gníomhaíochtaí tuisceana. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?

Foinse: DigiLanguages        Údar: Valentina Rizzo


Is scileanna casta iad i gcás an dara teanga scileanna éisteachta agus féachana agus ní mór dul i ngleic leo sa rang teanga. Is féidir straitéisí áirithe a úsáid chun tuiscint a fheabhsú agus is féidir na straitéisí seo a úsáid sula ndéantar an ghníomhaíocht éisteachta/féachana, lena linn agus ina diaidh. Siod é sample den chaoi ar féidir cuid de na straitéisí seo a úsáid. (Tuilleadh eolais ar <a href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true” data-mce-href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true”><em>Straitéisí féachana agus éisteachta</em></a><em>)</em>.<strong>Ar chríochnú an taisc seo duit:</strong><li>beidh tú in ann feabhas a chur ar do scileanna éisteachta agus tuiscint a léiriú ar an bhfíseán agus ar a bhfuil ann.</li><li>beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar straitéisí úsáideacha eisteachta agus féachana</li>
<strong>Modh oibre:</strong><em>Breathnaigh ar na gníomhaíochtaí sainiúla teanga, cliceáil ar an teanga atá uait ag bun an leathanaigh.</em><strong>Sula ndéantar an ghníomhaíocht:</strong><li>Breathnóidh tú ar fhíseán. Léigh teideal an fhíseáin. Céard faoi a bhfuil an físeán, dar leat?</li><li>Breathnaigh ar an bhfíseán gan aon fhuaim. Céard a tharlaíonn? Céard a fheiceann tú? Céard a bheidh le cloisteáil nuair a chuirfidh tú an fhuaim ar siúl?</li>
<strong>Gníomhaíocht:</strong> Gníomhaíocht ar líne<li>Íoslódáil an leathanach gníomhaíochta a bhaineann le do sprioctheanga ón nasc thíos.</li><li>Déan na gníomhaíochtaí tuisceana.</li>
<strong>Tar éis an ghníomhaíocht a dhéanamh</strong><strong>Machnamh Deireanach:</strong>Céard a d’fhoghlaim tú i dtaca leis na gnéithe seo a leanas agus an ghníomhaíocht ar bun agat:<li>Straitéisí agus scileanna féachana agus éisteachta</li><li>Comhthéacs cultúrtha agus sóisialta an fhíseáin</li><li>Stór focal/teanga</li>
Déan do mhachnamh ar an dá ghníomhaíocht/straitéis a úsáidtear sula mbreathnaítear ar fhíseán. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?-Déan do mhachnamh ar na gníomhaíochtaí tuisceana. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?<strong>Foinse: </strong>DigiLanguages        <strong>Údar: </strong>Valentina Rizzo

Is scileanna casta iad i gcás an dara teanga scileanna éisteachta agus féachana agus ní mór dul i ngleic leo sa rang teanga. Is féidir straitéisí áirithe a úsáid chun tuiscint a fheabhsú agus is féidir na straitéisí seo a úsáid sula ndéantar an ghníomhaíocht éisteachta/féachana, lena linn agus ina diaidh. Siod é sample den chaoi ar féidir cuid de na straitéisí seo a úsáid. (Tuilleadh eolais ar <a href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true” data-mce-href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true”><em>Straitéisí féachana agus éisteachta</em></a><em>)</em>.<strong>Ar chríochnú an taisc seo duit:</strong><li>beidh tú in ann feabhas a chur ar do scileanna éisteachta agus tuiscint a léiriú ar an bhfíseán agus ar a bhfuil ann.</li><li>beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar straitéisí úsáideacha eisteachta agus féachana</li>
<strong>Modh oibre:</strong><em>Breathnaigh ar na gníomhaíochtaí sainiúla teanga, cliceáil ar an teanga atá uait ag bun an leathanaigh.</em><strong>Sula ndéantar an ghníomhaíocht:</strong><li>Breathnóidh tú ar fhíseán. Léigh teideal an fhíseáin. Céard faoi a bhfuil an físeán, dar leat?</li><li>Breathnaigh ar an bhfíseán gan aon fhuaim. Céard a tharlaíonn? Céard a fheiceann tú? Céard a bheidh le cloisteáil nuair a chuirfidh tú an fhuaim ar siúl?</li>
<strong>Gníomhaíocht:</strong> Gníomhaíocht ar líne<li>Íoslódáil an leathanach gníomhaíochta a bhaineann le do sprioctheanga ón nasc thíos.</li><li>Déan na gníomhaíochtaí tuisceana.</li>
<strong>Tar éis an ghníomhaíocht a dhéanamh</strong><strong>Machnamh Deireanach:</strong>Céard a d’fhoghlaim tú i dtaca leis na gnéithe seo a leanas agus an ghníomhaíocht ar bun agat:<li>Straitéisí agus scileanna féachana agus éisteachta</li><li>Comhthéacs cultúrtha agus sóisialta an fhíseáin</li><li>Stór focal/teanga</li>
Déan do mhachnamh ar an dá ghníomhaíocht/straitéis a úsáidtear sula mbreathnaítear ar fhíseán. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?-Déan do mhachnamh ar na gníomhaíochtaí tuisceana. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?<strong>Foinse: </strong>DigiLanguages        <strong>Údar: </strong>Valentina Rizzo

Is scileanna casta iad i gcás an dara teanga scileanna éisteachta agus féachana agus ní mór dul i ngleic leo sa rang teanga. Is féidir straitéisí áirithe a úsáid chun tuiscint a fheabhsú agus is féidir na straitéisí seo a úsáid sula ndéantar an ghníomhaíocht éisteachta/féachana, lena linn agus ina diaidh. Siod é sample den chaoi ar féidir cuid de na straitéisí seo a úsáid. (Tuilleadh eolais ar <a href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true” data-mce-href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true”><em>Straitéisí féachana agus éisteachta</em></a><em>)</em>.<strong>Ar chríochnú an taisc seo duit:</strong><li>beidh tú in ann feabhas a chur ar do scileanna éisteachta agus tuiscint a léiriú ar an bhfíseán agus ar a bhfuil ann.</li><li>beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar straitéisí úsáideacha eisteachta agus féachana</li>
<strong>Modh oibre:</strong><em>Breathnaigh ar na gníomhaíochtaí sainiúla teanga, cliceáil ar an teanga atá uait ag bun an leathanaigh.</em><strong>Sula ndéantar an ghníomhaíocht:</strong><li>Breathnóidh tú ar fhíseán. Léigh teideal an fhíseáin. Céard faoi a bhfuil an físeán, dar leat?</li><li>Breathnaigh ar an bhfíseán gan aon fhuaim. Céard a tharlaíonn? Céard a fheiceann tú? Céard a bheidh le cloisteáil nuair a chuirfidh tú an fhuaim ar siúl?</li>
<strong>Gníomhaíocht:</strong> Gníomhaíocht ar líne<li>Íoslódáil an leathanach gníomhaíochta a bhaineann le do sprioctheanga ón nasc thíos.</li><li>Déan na gníomhaíochtaí tuisceana.</li>
<strong>Tar éis an ghníomhaíocht a dhéanamh</strong><strong>Machnamh Deireanach:</strong>Céard a d’fhoghlaim tú i dtaca leis na gnéithe seo a leanas agus an ghníomhaíocht ar bun agat:<li>Straitéisí agus scileanna féachana agus éisteachta</li><li>Comhthéacs cultúrtha agus sóisialta an fhíseáin</li><li>Stór focal/teanga</li>
Déan do mhachnamh ar an dá ghníomhaíocht/straitéis a úsáidtear sula mbreathnaítear ar fhíseán. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?-Déan do mhachnamh ar na gníomhaíochtaí tuisceana. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?<strong>Foinse: </strong>DigiLanguages        <strong>Údar: </strong>Valentina Rizzo

Is scileanna casta iad i gcás an dara teanga scileanna éisteachta agus féachana agus ní mór dul i ngleic leo sa rang teanga. Is féidir straitéisí áirithe a úsáid chun tuiscint a fheabhsú agus is féidir na straitéisí seo a úsáid sula ndéantar an ghníomhaíocht éisteachta/féachana, lena linn agus ina diaidh. Siod é sample den chaoi ar féidir cuid de na straitéisí seo a úsáid. (Tuilleadh eolais ar <a href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true” data-mce-href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true”><em>Straitéisí féachana agus éisteachta</em></a><em>)</em>.<strong>Ar chríochnú an taisc seo duit:</strong><li>beidh tú in ann feabhas a chur ar do scileanna éisteachta agus tuiscint a léiriú ar an bhfíseán agus ar a bhfuil ann.</li><li>beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar straitéisí úsáideacha eisteachta agus féachana</li>
<strong>Modh oibre:</strong><em>Breathnaigh ar na gníomhaíochtaí sainiúla teanga, cliceáil ar an teanga atá uait ag bun an leathanaigh.</em><strong>Sula ndéantar an ghníomhaíocht:</strong><li>Breathnóidh tú ar fhíseán. Léigh teideal an fhíseáin. Céard faoi a bhfuil an físeán, dar leat?</li><li>Breathnaigh ar an bhfíseán gan aon fhuaim. Céard a tharlaíonn? Céard a fheiceann tú? Céard a bheidh le cloisteáil nuair a chuirfidh tú an fhuaim ar siúl?</li>
<strong>Gníomhaíocht:</strong> Gníomhaíocht ar líne<li>Íoslódáil an leathanach gníomhaíochta a bhaineann le do sprioctheanga ón nasc thíos.</li><li>Déan na gníomhaíochtaí tuisceana.</li>
<strong>Tar éis an ghníomhaíocht a dhéanamh</strong><strong>Machnamh Deireanach:</strong>Céard a d’fhoghlaim tú i dtaca leis na gnéithe seo a leanas agus an ghníomhaíocht ar bun agat:<li>Straitéisí agus scileanna féachana agus éisteachta</li><li>Comhthéacs cultúrtha agus sóisialta an fhíseáin</li><li>Stór focal/teanga</li>
Déan do mhachnamh ar an dá ghníomhaíocht/straitéis a úsáidtear sula mbreathnaítear ar fhíseán. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?-Déan do mhachnamh ar na gníomhaíochtaí tuisceana. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?<strong>Foinse: </strong>DigiLanguages        <strong>Údar: </strong>Valentina Rizzo

Is scileanna casta iad i gcás an dara teanga scileanna éisteachta agus féachana agus ní mór dul i ngleic leo sa rang teanga. Is féidir straitéisí áirithe a úsáid chun tuiscint a fheabhsú agus is féidir na straitéisí seo a úsáid sula ndéantar an ghníomhaíocht éisteachta/féachana, lena linn agus ina diaidh. Siod é sample den chaoi ar féidir cuid de na straitéisí seo a úsáid. (Tuilleadh eolais ar <a href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true” data-mce-href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true”><em>Straitéisí féachana agus éisteachta</em></a><em>)</em>.<strong>Ar chríochnú an taisc seo duit:</strong><li>beidh tú in ann feabhas a chur ar do scileanna éisteachta agus tuiscint a léiriú ar an bhfíseán agus ar a bhfuil ann.</li><li>beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar straitéisí úsáideacha eisteachta agus féachana</li>
<strong>Modh oibre:</strong><em>Breathnaigh ar na gníomhaíochtaí sainiúla teanga, cliceáil ar an teanga atá uait ag bun an leathanaigh.</em><strong>Sula ndéantar an ghníomhaíocht:</strong><li>Breathnóidh tú ar fhíseán. Léigh teideal an fhíseáin. Céard faoi a bhfuil an físeán, dar leat?</li><li>Breathnaigh ar an bhfíseán gan aon fhuaim. Céard a tharlaíonn? Céard a fheiceann tú? Céard a bheidh le cloisteáil nuair a chuirfidh tú an fhuaim ar siúl?</li>
<strong>Gníomhaíocht:</strong> Gníomhaíocht ar líne<li>Íoslódáil an leathanach gníomhaíochta a bhaineann le do sprioctheanga ón nasc thíos.</li><li>Déan na gníomhaíochtaí tuisceana.</li>
<strong>Tar éis an ghníomhaíocht a dhéanamh</strong><strong>Machnamh Deireanach:</strong>Céard a d’fhoghlaim tú i dtaca leis na gnéithe seo a leanas agus an ghníomhaíocht ar bun agat:<li>Straitéisí agus scileanna féachana agus éisteachta</li><li>Comhthéacs cultúrtha agus sóisialta an fhíseáin</li><li>Stór focal/teanga</li>
Déan do mhachnamh ar an dá ghníomhaíocht/straitéis a úsáidtear sula mbreathnaítear ar fhíseán. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?-Déan do mhachnamh ar na gníomhaíochtaí tuisceana. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?<strong>Foinse: </strong>DigiLanguages        <strong>Údar: </strong>Valentina Rizzo

Is scileanna casta iad i gcás an dara teanga scileanna éisteachta agus féachana agus ní mór dul i ngleic leo sa rang teanga. Is féidir straitéisí áirithe a úsáid chun tuiscint a fheabhsú agus is féidir na straitéisí seo a úsáid sula ndéantar an ghníomhaíocht éisteachta/féachana, lena linn agus ina diaidh. Siod é sample den chaoi ar féidir cuid de na straitéisí seo a úsáid. (Tuilleadh eolais ar <a href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true” data-mce-href=”https://www.digilanguages.ie/wp-admin/post.php?p=886&preview=true”><em>Straitéisí féachana agus éisteachta</em></a><em>)</em>.<strong>Ar chríochnú an taisc seo duit:</strong><li>beidh tú in ann feabhas a chur ar do scileanna éisteachta agus tuiscint a léiriú ar an bhfíseán agus ar a bhfuil ann.</li><li>beidh tú in ann machnamh a dhéanamh ar straitéisí úsáideacha eisteachta agus féachana</li>
<strong>Modh oibre:</strong><em>Breathnaigh ar na gníomhaíochtaí sainiúla teanga, cliceáil ar an teanga atá uait ag bun an leathanaigh.</em><strong>Sula ndéantar an ghníomhaíocht:</strong><li>Breathnóidh tú ar fhíseán. Léigh teideal an fhíseáin. Céard faoi a bhfuil an físeán, dar leat?</li><li>Breathnaigh ar an bhfíseán gan aon fhuaim. Céard a tharlaíonn? Céard a fheiceann tú? Céard a bheidh le cloisteáil nuair a chuirfidh tú an fhuaim ar siúl?</li>
<strong>Gníomhaíocht:</strong> Gníomhaíocht ar líne<li>Íoslódáil an leathanach gníomhaíochta a bhaineann le do sprioctheanga ón nasc thíos.</li><li>Déan na gníomhaíochtaí tuisceana.</li>
<strong>Tar éis an ghníomhaíocht a dhéanamh</strong><strong>Machnamh Deireanach:</strong>Céard a d’fhoghlaim tú i dtaca leis na gnéithe seo a leanas agus an ghníomhaíocht ar bun agat:<li>Straitéisí agus scileanna féachana agus éisteachta</li><li>Comhthéacs cultúrtha agus sóisialta an fhíseáin</li><li>Stór focal/teanga</li>
Déan do mhachnamh ar an dá ghníomhaíocht/straitéis a úsáidtear sula mbreathnaítear ar fhíseán. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?-Déan do mhachnamh ar na gníomhaíochtaí tuisceana. An dóigh leat gur chabhraigh siad leat tuiscint ní b’fhearr a fháil ar an bhfíseán? Cén chaoi?<strong>Foinse: </strong>DigiLanguages        <strong>Údar: </strong>Valentina Rizzo